Profilaktyka bez skierowania

W ramach usługi Pacjent może wykonać jeden raz w roku kalendarzowym badania bez konieczności skierowania lekarza. Usługa jest dostępna w placówkach własnych Grupy LUX MED i obejmuje następujące badania:

• mocz - badanie ogólne

• morfologia + płytki + rozmaz automatyczny

• cholesterol całkowity

• glukoza / Glucose na czczo