Portal pacjenta (indywidualne konto medyczne)

Dużym ułatwieniem podczas korzystania z usług medycznych jest indywidualne konto medyczne LUX MED.

1

Na stronie www.luxmed.pl
kliknij banner „e-rezerwacja”

2

Kliknij „zarejestruj się”

3

W odpowiednich polach wpisz swoje dane (imię, nazwisko, PESEL i nr tel. komórkowego). Hasło do pierwszego logowania wysyłane jest przez SMS.