Rabaty 10%

Na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED

Każdemu Pacjentowi abonamentowemu przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych centrach medycznych Zleceniobiorcy. Rabatów nie sumuje się.