Konsultacje psychologa i psychiatry

W ramach abonamentu Pacjent może korzystać z konsultacji specjalistycznych w zakresie:

• psychiatrii

• psychologii

• seksuologii

• andrologii

 

W przypadku, gdy posiadaczem Karty jest dziecko (do 18rż) w zakresie:

• psychiatrii

• psychologii

• seksuologii

• andrologii

 

Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje te są limitowane i obejmują 3 porady w roku u każdego z tych specjalistów.