Konsultacje profesorskie

Ze skierowaniem

 

Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (dr hab., prof. nazw.,
prof. zw.) danej specjalności, objętej zakresem abonamentu, których przedmiotem jest problem diagnostyczny lub terapeutyczny. Na konsultację składa się analiza dokumentacji lekarskiej oraz badanie podmiotowe i przedmiotowe. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności. Konsultacje profesorskie nie są limitowane (poza limitami dotyczącymi konsultacji lekarza psychiatry i psychologa).