Kompleksowe konsultacje specjalistyczne dla dzieci do lat 18 (posiadające karty)

W przypadku braku w placówkach Grupy: lekarza w zakresie ww specjalności jak również lekarza w zakresie specjalności nieprzyjmujących w Grupie, ale dostępnych w Polsce,  istnieje możliwość skierowania przez lekarza LUX MED Pacjenta na konsultację do lekarza w zakresie wymaganej specjalności.

Uwaga:

Usługa Kompleksowe Konsultacje Specjalistów nie obejmuje tzw. konsultacji profesorskich oraz konsultacji z zakresu: stomatologii, rehabilitacji medycznej , psychiatrii oraz konsultacji u specjalistów innych zawodów medycznych, tj. np: dietetyk, logopeda, psycholog (w tym seksuolog).