Karta pacjenta

Stając się Pacjentem LUX MED otrzymują Państwo Kartę Pacjenta, która zawiera indywidualny, unikalny numer Pacjenta i stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania ze świadczeń medycznych. Kartę należy okazywać w recepcji, łącznie z dowodem tożsamości, przy każdej wizycie.
W przypadku utraty karty należy kontaktować się z Działem HR SECO/WARWICK EUROPE S.A. lub napisać zgłoszenie pocztą elektroniczną
na adres: opiekamedyczna@secowarwick.com.pl

Zarówno Pracownicy jak i ew. członkowie rodzin, którzy zostali przyjęci do programu opieki medycznej otrzymają Kartę Pacjenta Grupy LUX MED na podstawie której mogą korzystać ze świadczeń medycznych na terenie całej Polski.