Kompleksowe badania ambulatoryjne

Diagnostyka obrazowa

Badania elektrokardiograficzne:

• badanie EKG - spoczynkowe

• próba wysiłkowa

• próba wysiłkowa EKG wysiłkowe na cykloergometrze

• założenie Holtera EKG w gabinecie

• założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami

• założenie Holtera RR w gabinecie

• założenie Holtera EVENT

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej):

• Rtg czaszki oczodoły

• Rtg czaszki PA + bok

• Rtg czaszki PA+bok+podstawa

• Rtg czaszki podstawa

• Rtg czaszki półosiowe wg Orleya

• Rtg czaszki siodło tureckie

• Rtg czaszki styczne

• Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych

• Rtg twarzoczaszki

• Rtg jamy brzusznej inne

• Rtg jamy brzusznej na leżąco

• Rtg jamy brzusznej na stojąco

• Rtg klatki piersiowej

• Rtg klatki piersiowej - rtg tomograf

• Rtg klatki piersiowej + bok

• Rtg klatki piersiowej bok z barytem

• Rtg klatki piersiowej inne

• Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem

• Rtg klatki piersiowej tarczycy, tchawicy

• Rtg kości krzyżowej i guzicznej

• Rtg nosa boczne

• Rtg podudzia (goleni) AP + bok

• Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu

• Rtg uda + podudzia

• Rtg kości udowej AP + bok lewej

• Rtg kości udowej AP + bok prawej

• Rtg barku / ramienia - osiowe

• Rtg barku / ramienia - osiowe obu

• Rtg barku / ramienia AP + bok

• Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie porównawcze

• Rtg barku / ramienia AP

• Rtg barku / ramienia AP obu - zdjęcie porównawcze

• Rtg przedramienia AP + bok

• Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok

• Rtg łokcia / przedramienia AP + bok

• Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok

• Rtg kości skroniowych transorbitalne

• Rtg kości skroniowych wg Schullera/ Steversa

• Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne

• Rtg ręki bok

• Rtg ręki PA

• Rtg ręki PA obu

• Rtg palec/palce PA + bok / skos

• Rtg palec/palce PA + bok / skos obu rąk

• Rtg kości łódeczkowatej

• Rtg stopy AP + bok/skos

• Rtg stopy AP + bok/skos obu

• Rtg stóp AP (porównawczo)

• Rtg kości śródstopia

• Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos

• Rtg pięty + osiowe

• Rtg pięty boczne

• Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok

• Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos

• Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok

• Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy

• Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok

• Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego

• Rtg kręgosłupa piersiowego

• Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok

• Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos

• Rtg kręgosłupa piersiowego bok

• Rtg kręgosłupa piersiowego skosy

• Rtg kręgosłupa szyjnego

• Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok

• Rtg kręgosłupa szyjnego bok

• Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)

• Rtg kręgosłupa szyjnego skosy

• Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego

• Rtg kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego

• Rtg kręgosłupa w pozycji stojącej

• Rtg kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)

• Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)

• Rtg łopatki

• Rtg miednicy i stawów biodrowych

• Rtg mostka AP

• Rtg mostka/boczne klatki piersiowej

• Rtg żuchwy

• Rtg zatok przynosowych

• Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach

• Rtg nadgarstka boczne

• Rtg nadgarstka boczne - obu

• Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos

• Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos obu

• Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos

• Rtg rzepki osiowe obu

• Rtg rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach

• Rtg rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach

• Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - PA

• Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - skosy

• Rtg stawu biodrowego AP

• Rtg stawu biodrowego AP obu

• Rtg stawu biodrowego osiowe

• Rtg stawu kolanowego AP + bok

• Rtg stawu kolanowego AP + bok obu

• Rtg stawu kolanowego boczne

• Rtg stawu łokciowego

• Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok

• Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu

• Rtg czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych

• Urografia (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)

• Rtg noso - gardła

• Rtg barku (przez klatkę)

• Rtg barku AP + osiowe

• Rtg obojczyka

 

Badania ultrasonograficzne:

• USG jamy brzusznej

• USG układu moczowego

• USG piersi

• USG tarczycy

• USG prostaty przez powłoki brzuszne

• USG ginekologiczne transvaginalne

• USG ciąży transvaginalne (bez USG genetycznego)

• USG ciąży (bez USG genetycznego)

• USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne

• USG narządów moszny (jąder)

• USG ślinianek

• echokardiografia - USG serca

• echokardiografia - USG serca płodu

• USG transrektalne prostaty

• USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych

• USG / doppler tętnic kończyn dolnych

• USG / doppler tętnic kończyn górnych

• USG / doppler żył kończyn dolnych

• USG / doppler żył kończyn górnych

• USG / doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych

• USG / doppler naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego)

• USG / doppler tętnic nerkowych

• USG / doppler tętnic wewnątrzczaszkowych

• USG stawów biodrowych

• USG stawów biodrowych + konsultacja ortopedyczna stawów biodrowych (do 1 roku życia)

• USG stawu kolanowego

• USG stawu łokciowego

• USG stawu skokowego

• USG stawu barkowego

• USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.)

• USG krwiaka pourazowego mięśni

• USG węzłów chłonnych

• USG krtani

• USG nadgarstka

• USG więzadeł, mięśni, stawów inne

• USG stawów śródręcza i palców

• USG ścięgna Achillesa

• USG układu moczowego + TRUS

• USG przezciemiączkowe

Badania endoskopowe:

• anoskopia

• gastroskopia

• rektoskopia

• sigmoidoskopia

• kolonoskopia

• znieczulenie miejscowe ( powierzchowne) do endoskopii

• pobranie wycinków endoskopowych

• badanie histopatologiczne biopsja endoskopowa

Badania okulistyczne:

• pomiar ciśnienia śródgałkowego

• komputerowe pole widzenia

• badanie dna oka

• badanie widzenia przestrzennego

• badanie adaptacji do ciemności

Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy angio głowy

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy+ angio

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy twarzo-czaszki

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy miednicy mniejszej

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej
i miednicy mniejszej

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki piersiowej

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa lędźwiowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa lędźwiowego

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa piersiowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa piersiowego

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa szyjnego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa szyjnego

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa krzyżowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy oczodołów

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy zatok

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy przysadki

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy przysadki

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu barkowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu barkowego

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu łokciowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu łokciowego

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu kolanowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu kolanowego

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy nadgarstka

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy nadgarstka

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu skokowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu skokowego

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu biodrowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu biodrowego

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawów krzyżowo- biodrowych

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny dolnej

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy podudzia

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy uda

• MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny górnej

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy przedramienia

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy ramienia

• MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy ręki

Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

• TK - Tomografia komputerowa głowy

• TK - Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)

• TK - Tomografia komputerowa twarzoczaszki

• TK - Tomografia komputerowa przysadki mózgowej

• TK - Tomografia komputerowa zatok

• TK - Tomografia komputerowa oczodołów

• TK - Tomografia komputerowa kości skroniowych

• TK - Tomografia komputerowa szyi

• TK - Tomografia komputerowa krtani

• TK - Tomografia komputerowa klatki piersiowej

• TK - Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy)

• TK - Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)

• TK - Tomografia komputerowa jamy brzusznej

• TK - Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy)

• TK - Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa

• TK - Tomografia komputerowa miednicy mniejszej

• TK - Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej

• TK - Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej

• TK - Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej

• TK - Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej

• TK - Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego

• TK - Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego

• TK - Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego

• TK - Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego

• TK - Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego

• TK - Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego

• TK - Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego

• TK - Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego

• TK - Tomografia komputerowa stawu biodrowego

• TK - Tomografia komputerowa stawu kolanowego

• TK - Tomografia komputerowa stawu skokowego

• TK - Tomografia komputerowa nadgarstka

• TK - Tomografia komputerowa stawu barkowego

• TK - Tomografia komputerowa stawu łokciowego

• TK - Tomografia komputerowa stopy

• TK - Tomografia komputerowa uda

• TK - Tomografia komputerowa podudzia

• TK - Tomografia komputerowa ramienia

• TK - Tomografia komputerowa przedramienia

• TK - Tomografia komputerowa ręki

Inne badania diagnostyczne:

• spirometria bez leku

• spirometria z lekiem

• audiometr standardowy

• densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) - screening

• densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) - screening

• badanie uroflowmetryczne

• badanie histopatologiczne materiał z biopsji cienkoigłowej

• mammografia

• mammografia - zdjęcie celowane

Uwaga:

W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem pakietu. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce. O ile nie zaznaczono inaczej diagnostyka obrazowa w zakresie TK, MR i USG obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji.