Kompleksowe badania ambulatoryjne

Diagnostyka laboratoryjna

Hematologiczne i koaguolologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

• eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi

• morfologia + płytki + rozmaz automatyczny

• OB. / ESR

• rozmaz ręczny krwi

• płytki krwi manualnie

• INR / Czas protrombinowy / Quick

• czas trombinowy - TT

• D - Dimery

• APTT

• fibrynogen

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

• CRP - test paskowy

• CRP ilościowo

• transaminaza GPT / ALT

• transaminaza GOT / AST

• amylaza / Amylase

• albumin / Albuminy

• białko całkowite / Total Protein

• bilirubina całkowita / Total Bilirubin

• bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin

• chlorki / Cl

• cholesterol

• cholesterol badanie paskowe

• HDL Cholesterol

• LDL Cholesterol

• LDL Cholesterol oznaczany bezpośrednio

• CK (kinaza kreatynowa)

• LDH - dehydrogen. mlecz.

• fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase

• fosfataza kwaśna

• fosfor / P

• GGTP

• glukoza / Glucose na czczo

• glukoza / Glucose badanie glukometrem

• glukoza / Glucose 120’ / 120’ po jedzeniu

• glukoza / Glucose 60’ / 60’ po jedzeniu

• glukoza / Glucose test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie

• glukoza / Glucose test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach

• glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinie

• glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach

• glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach

• glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach

• glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach

• kreatynina / Creatinine

• kwas moczowy / Uric acid

• lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

• magnez / Mg

• mocznik / Azot Mocznikowy / BUN

• potas / K

• proteinogram

• sód / Na

• trójglicerydy / Triglicerides

• wapń / Ca

• żelazo / Fe

• immunoglobulin IgE (IgE całkowite)

• immunoglobulin IgA

• immunoglobulin IgG

• immunoglobulin IgM

• kwas foliowy

• witamina B12

• całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC - zastępuje Saturację Fe

• żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)

• żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)

• żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)

• żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)

• żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)

• ferrytyna / Ferritin

• ceruloplazmina

• transferyna

• troponina - badanie paskowe

• tyreoglobulina / Thyroglobulin

• apolipoproteina A1

• lipaza

• miedź

• kortyzol / Cortisol po południu

• kortyzol / Cortisol rano

• prolaktyna / Prolactin 120’ po obciążeniu MCP 1 tabl.

• prolaktyna / Prolactin 30’ po obciążeniu MCP 1 tabl.

• prolaktyna / Prolactin 60’ po obciążeniu MCP 1 tabl.

• prolaktyna / Prolactin

• TSH / hTSH

• estradiol

• FSH

• T3 Wolne / Free - T3

• T4 Wolne / Free - T4

• Total Beta - hCG

• LH

• progesteron / Progesterone

• testosteron / Testosterone

• testosteron wolny

• AFP - alfa - fetoproteina

• PSA - wolna frakcja

• PSA całkowite / Total PSA

• CEA - antygen carcinoembrionalny

• CA 125

• CA 15.3 - antyg. raka sutka

• CA 19.9 - antyg.raka przewodu pokarmowego

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

• serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR

• ASO ilościowo

• ASO jakościowo

• RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo

• latex RF (RF jakościowo)

• odczyn Waaler-Rose

• test BTA

• grupa krwi AB0, Rh, p/ciała przeglądowe

• p/ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-/)

• HBs Ag / antygen

• p/ciała a-mikrosomalne / Anty TPO

• p/ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG

• CMV IgG

• CMV IgM

• HBs Ab / przeciwciała

• HCV Ab / przeciwciała

• Helicobacter Pylori IgG ilościowo

• HIV I / HIV II

• EBV / Mononukleoza - lateks

• EBV / Mononukleoza IgG

• EBV / Mononukleoza IgM

• różyczka IgG / Rubella IgG

• różyczka IgM / Rubella IgM

• toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG

• toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM

• p/ciała p/chlamydia trachomatis IgA

• p/ciała p/chlamydia trachomatis IgG

• p/ciała p/chlamydia trachomatis IgM

• HBc Ab IgM

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

• mocz - badanie ogólne

• kwas wanilinomigdałowy (VAM) w moczu

• białko w moczu

• białko całkowite / DZM

• fosfor w moczu / P - urine

• fosfor w moczu / P - urine / DZM

• kreatynina w moczu / Creatinine - urine

• kreatynina w moczu / DZM

• kwas moczowy w moczu / DZM

• kwas moczowy w moczu / Uric acid - urine

• magnez / Mg w moczu

• magnez / Mg w moczu DZM

• mocznik / Azot Mocznikowy / BUN / w moczu DZM

• mocznik / Azot Mocznikowy / BUN w moczu

• sód / Na w moczu

• sód / Na w moczu / DZM

• wapń w moczu / Ca - urine

• wapń w moczu / DZM

• kwas delta-aminolewulinowy (ALA)

• kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM

• potas / K w moczu

• potas / K w moczu / DZM

• katecholaminy (Noradrenalina, Adrenalina) w DZM

• kortyzol w DZM

• metoksykatecholaminy w DZM

• ołów / Pb w moczu

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami
biologii molekularnej):

• posiew moczu

• kał posiew ogólny

• wymaz z gardła posiew tlenowy

• wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy

• wymaz z migdałka

• wymaz z migdałka - posiew tlenowy

• wymaz z ucha - posiew beztlenowy

• wymaz z ucha - posiew tlenowy

• wymaz z oka - posiew tlenowy

• wymaz z nosa

• wymaz z nosa - posiew tlenowy

• wymaz z nosogardła posiew beztlenowy

• wymaz z nosogardła posiew tlenowy

• wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)

• wymaz z pochwy posiew beztlenowy

• wymaz z pochwy w kierunku GBS

• posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy

• wymaz z rany

• wymaz z rany posiew beztlenowy

• kał posiew w kierunku SS

• czystość pochwy (biocenoza pochwy)

• posiew nasienia tlenowy

• posiew plwociny

• wymaz z kanału szyjki macicy

• wymaz z kanału szyjki macicy posiew beztlenowy

• posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy

• kał posiew w kier. E.coli patogenne u dzieci do lat 2

• kał posiew w kierunku Yersinia enterocolitica

• wymaz z cewki moczowej

• wymaz z cewki moczowej posiew beztlenowy

• antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny

• antybiogram do posiewu (materiał różny)

Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:

• kał badanie ogólne

• kał na pasożyty 1 próba

• krew utajona w kale / F.O.B.

• kał na Rota i Adenowirusy

• kał na Lamblie ELISA

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

• standardowa cytologia szyjki macicy

• standardowe cytologiczne badanie błony śluzowej nosa

Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami
biologii molekularnej):

• badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów paznokieć nogi

• badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów paznokieć ręki

• badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów włosy

• badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów wymaz ze skóry

• badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów zeskrobiny skórne

• badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów zeskrobiny
z paznokcia – ręka

• badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów zeskrobiny
z paznokcia – noga

• kał posiew w kierunku grzybów drożdż.

• posiew moczu w kierunku grzybów drożdż.

• posiew plwociny w kierunku grzybów drożdż.

• posiew treści ropnia w kierunku grzybów drożdż.

• posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wydzielina

• posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wymaz

• wymaz z cewki moczowej posiew w kierunku grzybów drożdż.

• wymaz z gardła posiew w kierunku grzybów drożdż.

• wymaz z kanału szyjki macicy posiew w kierunku grzybów drożdż.

• wymaz z migdałka posiew w kierunku grzybów drożdż.

• wymaz z nosa posiew w kierunku grzybów drożdż.

• wymaz z nosogardła posiew w kierunku grzybów drożdż.

• wymaz z oka posiew w kierunku grzybów drożdż.

• wymaz z pochwy posiew w kierunku grzybów drożdż.

• wymaz z rany posiew w kierunku grzybów drożdż

• wymaz z ucha posiew w kierunku grzybów drożdż

• wymaz z jamy ustnej posiew w kierunku grzybów Drożdż

Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania):

• digoksyna

• ołów