SECO/WARWICK Europe S.A. rozpoczyna wprowadzanie

dodatkowych świadczeń pracowniczych

w postaci ponadstandardowej opieki medycznej.

 

Do programu zostają włączeni pracownicy wybrani na podstawie oceny swoich Przełożonych.

Zakres programu to miedzy innymi:

Dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania,

Liczne konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne,

Prowadzenie ciąży,

Skórne testy alergiczne,

• Program ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA – atrakcyjne rabaty w licznych obiektach partnerskich
(spa, rekreacja, centra rozwoju osobistego, obiekty kultury itp.),

 

Świadczenia z szerokiej listy są dostępne w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie oraz w 1500 placówkach w całym kraju.

W corocznej ocenie pracowniczej przełożeni mają prawo wnioskować o włączenie do programu świadczeń opieki medycznej, typując pracowników szczególnie zaangażowanych w osiągnięcie celów strategicznych SECO/WARWICK EUROPE.

 

Zarząd

SECO/WARWICK EUROPE S.A.

 

 

Operator Medyczny – LUX MED

Grupa LUX MED jest największą w Polsce siecią placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną
i diagnostyczną dla Pracowników firm i ich rodzin. Nasze działania mają na celu zapewnienie Pacjentom dostępu do wysokiej jakości usług medycznych we własnych centrach medycznych oraz placówkach partnerskich na terenie całego kraju.

W ramach abonamentu gwarantujemy wykonanie określonych w umowie usług medycznych, których szczegółowy zakres znajdą Państwo
w niniejszym Przewodniku.

Wytypowani Pracownicy, lub także Ich Rodziny z firmy SECO/WARWICK EUROPE S.A. począwszy od dnia 1.03.2013r. otrzymają możliwość korzystania z abonamentu medycznego opłaconego przez pracodawcę.